Funkční medicína

MEDICÍNA V SOUVISLOSTECH

Funkční medicína

Moderní pohled funkční medicíny představuje posun od tradičního konvekčního modelu orientovaného na nemoci k přístupu
zaměřeného na člověka jako celistvou bytost, nikoliv jako na soubor izolovaných symptomů nemoci.


Tento nový model péče o zdraví poskytuje nástroje a strategie, které se orientují na podporu zdraví, regeneraci a
optimalizaci funkcí organismu a řeší tak základní příčiny, symptomy a nerovnováhy v našem komplexním biologickém
systému těla, mysli a duše.


Funkční medicína se objevila v 90. letech jako reakce na vzestup chronických onemocnění. Není to alternativní medicína,
naopak je to medicína založena na vědeckých důkazech (evidence based medicine) a kombinuje nástroje moderní
medicíny, diagnostiky, krevních testů. Od klasické medicíny se odlišuje hlavně v myšlení, přístupu k nemoci a také v
přístupu k pacientovi.

SYSTÉM PRÁCE S KLIENTEM

Práce s klientem začíná vstupní konzultací, během které probíhá důkladná anamnéza a zpracování časové osy důležitých událostí a faktorů ovlivňujících zdraví a rovnováhu. S klientem odkrýváme nejdůležitější faktory, které mohly přispět ke vzniku obtíží, terapeut zváží a navrhne specifické testy, které poskytnou přesnější informace nezbytné pro stanovení personalizovaného léčebného plánu.

 Ten zahrnuje změny v životním stylu, proces detoxifikaci těla i mysli a také speciální potravní doplňky.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Funkční medicína je personalizovaná, ke klientovi přistupuje jako k originální bytosti s originálním nastavením biologického systému těla a mysli a pracuje s dynamickou rovnováhou, tedy s individuálním fungováním fyziologických a psychoemocionálních funkcí každého jedince.
Terapeuti funkční medicíny vědí, že v životě a v těle všechno souvisí se vším, a proto se soustředí nejen na fyzické projevy nemoci, ale zohledňují i genetické předpoklady, biochemické podmínky, či faktory životního stylu.

Terapeuti funkční medicíny integrují tradiční západní lékařské postupy s jinými typy celostních přístupů z celého světa.

SPECIÁLNÍ TESTY

Testy funkční medicíny jsou klíčovým prvkem diagnostického procesu, který nám pomáhá odhalit skryté příčiny zdravotních problémů. Tyto testy se zaměřují na posouzení funkcí těla, identifikaci metabolických nerovnováh a hormonálních
dysbalancí. Zahrnují analýzy krve, moči a další biologické vzorky, umožňují terapeutům získat hlubší pohled na celkový stav klientova zdraví. Díky těmto testům můžeme odhalit skryté dysfunkce a vytvořit personalizovaný plán léčby, který směřuje k
obnovení rovnováhy a dosažení optimálního zdraví.

Jak se funkční medicína liší od klasické medicíny?

Funkční medicína

Klasická medicína

Pracujeme celostně na úrovních těla, mysli a emocí

Rezervační a kontaktní formulář

 

Máte dotaz?

 

Chcete se objednat do poradny?

 

Chtěli byste využít některý z našich testů?

 

Použijte prosím tento kontaktní formulář.

Datum *
Preferovaný čas
Jméno *
Telefon *
+420
Search
    E-mail *
    Poznámka k upřesnění požadavku:
    Rezervace ze stránky: